آبزیان و شیلات ( به ترتیب سایقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : سعید مسندانی

رشته کارشناسی : آبزیان و شیلات

شماره پروانه: 3236

تاریخ شروع کارشناسی : 1383

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177619123

صلاحیت ها : آبزیان و شیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مازیار یحیوی

رشته کارشناسی : آبزیان و شیلات

شماره پروانه: 3078

تاریخ شروع کارشناسی : 1385

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171633244

صلاحیت ها : آبزیان و شیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد نصوری

رشته کارشناسی : آبزیان و شیلات

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی :

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177674464

صلاحیت ها : آبزیان و شیلات