لوازم خانگی و اداری ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

نام و نام خانوادگی : محمد باقر کاویانی

رشته کارشناسی : لوازم اداری و خانگی

شماره پروانه: 3030

تاریخ شروع کارشناسی : 1383

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177630545

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اموال منقول 2- لوازم خانگی و اداری به غیر از فرشهای دستباف و گرانبها ، اشیاء عتیقه ، کتب خطی و احجار کریمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : ناهید سلیمانی

رشته کارشناسی : لوازم اداری و خانگی

شماره پروانه: 3040

تاریخ شروع کارشناسی : 1383

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177612304

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اموال منقول 2- لوازم خانگی و اداری به غیر از فرشهای دستباف و گرانبها ، اشیاء عتیقه ، کتب خطی و احجار کریمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : رضا کاویانی

رشته کارشناسی : لوازم اداری و خانگی

شماره پروانه: 4144

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177694505

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اموال منقول 2- لوازم خانگی و اداری به غیر از فرشهای دستباف و گرانبها ، اشیاء عتیقه ، کتب خطی و احجار کریمه