امور وسائط نقلیه موتوری زمینی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : سرهنگ رسول دهقانی

رشته کارشناسی : امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

شماره پروانه: 3128

تاریخ شروع کارشناسی : 1383

حوزه فعالیت : هرمزگان

شماره تماس: 09171631895

صلاحیت ها : 1- رسیدگی به تصادفات و علت تصادفات ، تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادفات 2- تصادفات 3- ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی 4- تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

رشته کارشناسی : امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی :

حوزه فعالیت : 

شماره تماس:

صلاحیت ها :