برنامه ریزی شهری مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : محمد مالکی زاده

رشته کارشناسی : برنامه ریزس شهری

شماره پروانه: 4124

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177691337

صلاحیت ها : تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن