نقسه برداری ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : علیرضا مهدوی

رشته کارشناسی : نقشه برداری

شماره پروانه: 3078

تاریخ شروع کارشناسی : 1385

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177690085

صلاحیت ها : نقشه برداری و پیاده کردن ترازیابی و مساحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : جعفر فرهمند

رشته کارشناسی : نقشه برداری

شماره پروانه: 4125

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : میناب

شماره تماس: 09173650054

صلاحیت ها : نقشه برداری و پیاده کردن ترازیابی و مساحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : علی جهاندارملک آبادی

رشته کارشناسی : نقشه برداری

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی : 1391

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173699253

صلاحیت ها : نقشه برداری و پیاده کردن ترازیابی و مساحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مسعود حاجی احمدی

رشته کارشناسی : نقشه برداری

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی : 1391

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173680104

صلاحیت ها : نقشه برداری و پیاده کردن ترازیابی و مساحی