راه و ساختمان ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : محمد ایراندوست

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 1791

تاریخ شروع کارشناسی : 1374

حوزه فعالیت : هرمزگان

شماره تماس: 09171610810

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- متر و برآورد هزینه تعمیرات 3- تعیین اجاره بها و سرقفلی ، اجرت المثل حق کسب و پیشه و تجارت 4- تفسیر عکسهای هوایی 5- رسیدگی به اختلافات بین کارفرمایان و مهندسین مشاور و پیمانکاران رتبه یک 6- تشخیص حدود ثبتی املاک و مستغلات

نام و نام خانوادگی : غلامرضا خلیفه ای

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 2187

تاریخ شروع کارشناسی : 1379

حوزه فعالیت : هرمزگان

شماره تماس: 09171619633

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی و متر و برآورد ساختمان 2- براورد هزینه تعمیرات 3- تعیین اجاره بها و سرقفلی ، اجرت المثل حق کسب و پیشه و تجارت 4- تفسیر عکسهای هوایی

نام و نام خانوادگی : هوشنگ معتمدی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 2572

تاریخ شروع کارشناسی : 1381

حوزه فعالیت : هرمزگان

شماره تماس: 09171614699

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی و متر و برآورد ساختمان 2- براورد هزینه تعمیرات 3- تعیین اجاره بها و سرقفلی ، اجرت المثل حق کسب و پیشه و تجارت

نام و نام خانوادگی : سیف الله غفاری

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 3264

تاریخ شروع کارشناسی : 1382

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171590941

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات 3- تعیین اجاره بها و اجرت المثل

نام و نام خانوادگی : ایرج ملک زاده

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 3263

تاریخ شروع کارشناسی : 1382

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173611887

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : محمد قائدی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 3163

تاریخ شروع کارشناسی : 1382

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173613257

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : عباس قاسمی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 3044

تاریخ شروع کارشناسی : 1383

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173614290

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : محمد نور امیری خمیری

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 3085

تاریخ شروع کارشناسی : 1385

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171631348

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : عبدالله پرتابیان

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 3125

تاریخ شروع کارشناسی : 1386

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173612034

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : نوید کرمستجی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 3133

تاریخ شروع کارشناسی : 1388

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173612689

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : حسین نجفی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4103

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171612622

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : محمد رضا ترابی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4107

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173612784

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : عبدالمجید سمایی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4108

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09179499390

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : عبدالهادی طاهری

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4109

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171817687

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : فرهاد معمار دوست

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4110

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرلنگه

شماره تماس: 09171621042

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : نادر زمانی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4127

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بستک

شماره تماس: 09171632289

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : فردین کمالی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4143

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173611092

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : سید امیر مسعود سراج

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4152

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173637194

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : ارسلان بهاری میمندی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4153

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : میناب

شماره تماس: 09173682906

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : عبدالسلام بنایی زاده

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4154

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرلنگه

شماره تماس: 09171622498

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : حمید نظری رباطی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4155

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرلنگه

شماره تماس: 09173680778

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : پرویز اباذری سیوندی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4156

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : حاجی آباد

شماره تماس: 09171634036

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : غلامرضا اسمعیل نژاد

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4157

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171593916

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : مجید عباس زاده

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4158

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173613836

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : احمد علی موسی پور

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4159

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : حاجی آباد

شماره تماس: 09173611181

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : محمد نجاتی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4162

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173615684

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : شهریار پورسیوندی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4170

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173616447

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : محمد نصر

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4176

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173110467

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : مسعود رنجبر

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه: 4177

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177688432

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : عطاء اله جمالی کوهشاهی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی : 1391

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171615127

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

نام و نام خانوادگی : مجید زنگنه اینالو

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی : 1391

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177682001

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی غیر مزروعی 2- تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات