برق - الکترونیک - مخابرات ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : اسماعیل قاسمی نژاد افشار

رشته کارشناسی : برق، الکترونیک، مخابرات

شماره پروانه: 4138

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173690911

صلاحیت ها : رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات و تجهیزات الکتریکی برق عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : حسین بنی اسدی


رشته کارشناسی : برق، الکترونیک، مخابرات

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی : 1391

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09133410018

صلاحیت ها : رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات و تجهیزات الکتریکی برق عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : رضا وجد

رشته کارشناسی : برق، الکترونیک، مخابرات

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی : 1391

حوزه فعالیت : کیش

شماره تماس: 09177618570

صلاحیت ها : رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات و تجهیزات الکتریکی برق عمومی