گاز و گاز رسانی ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : سید مهدی رضوی زادگان

رشته کارشناسی : گاز و گازرسانی

شماره پروانه: 4179

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177631181

صلاحیت ها : گاز رسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : امیررضا رشید فرخی

رشته کارشناسی : گاز و گازرسانی

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی : 1391

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09133437785

صلاحیت ها : گاز رسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری