تاسیسات ساختمانی ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : یوسف بخشان

رشته کارشناسی : تاسیسات ساختمانی

شماره پروانه: 4102

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171632356

صلاحیت ها : 1- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری 2- ارزیابی و رسیدگی به تاسیات حرارتی و برودتی ساختمانها 3- ارزیابی و رسیدگی به امور آسانسورها و بالابرها و پله های برقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مسعود جعفری

رشته کارشناسی : تاسیسات ساختمانی

شماره پروانه: 4106

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171632904

صلاحیت ها : 1- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری 2- ارزیابی و رسیدگی به تاسیات حرارتی و برودتی ساختمانها 3- ارزیابی و رسیدگی به امور آسانسورها و بالابرها و پله های برقی